Hoogbegaafdheid

Voor kinderen

Workshops

Groepsactiviteit

Tijdens deze workshops graven we met de kinderen dieper dan het reguliere aanbod. In deze workshops is er onder andere plaats voor doe- en denkopdrachten, voor zelfstandig werken en samenwerken, voor eigen visies en leren luisteren en respecteren van andere visies,…

Kangoeroewerking

Groepsactiviteit

De kangoeroewerking is een groepstraject en is erop gericht om hoogbegaafde kinderen samen te brengen. Op die manier kunnen kinderen ervaren dat ze niet de enige zijn die op een andere manier denken en ontmoeten ze kinderen die misschien wel over dezelfde interesses beschikken.

Hun andere manier van denken staat centraal. Naast het gewone begrijpen, onthouden en toepassen van informatie, krijgen kinderen de kans om ook te gaan analyseren, evalueren en te creëren. Tegelijkertijd oefenen we op doorzetten en leren we omgaan met faalangst. Ook leren we samenwerken, overleggen met elkaar, luisteren naar elkaar. Dit doen we door aan een gezamenlijk project te werken, waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. 

Elke reeks krijgt een ander thema mee, om zo tegemoet te komen aan hun brede interesses. 

Speeldagen!

Groepsactiviteit

Tijdens de Kadee & Kadet-speeldagen worden kinderen uitgedaagd om met verrijkend spelmateriaal aan de slag te gaan. Ze leren hun grenzen verleggen, doorzetten, samenwerken, omgaan met falen en verlies. Ze mogen zelf hun keuze maken uit het aangeboden materiaal (smart games, sudoku, kapla, clics, tangram, woordzoekers, doolhoven, kruiswoordraadsels, gezelschapsspelen, puzzels, leeskrakers, enz.).

Hierna worden ze wel aangemoedigd vol te houden en door te zetten; ook wanneer het moeilijker wordt of de oplossing niet voor de hand ligt. Een gevarieerd aanbod aan materialen, contact met ontwikkelingsgelijken en een professionele omkadering zorgen voor een fijne namiddag.

Bij de Kadetten schakelen we nog een versnelling hoger. We spelen spelletjes die langer duren, die meerdere denklagen vereisen,... (schaken, Carcassonne, de Kolonisten, Escape Rooms,...)

Coaching

Individueel

Het is van groot belang tijdig te signaleren en tijdig aan de slag te gaan met uw hoogbegaafde kind. Kinderen kunnen zich al na 6 tot 8 weken aanpassen aan het niveau in de klas, aan andere kinderen, of aan verwachtingen van anderen. Hoogbegaafde kinderen kunnen deze verwachtingen als geen ander lezen en inschatten. Hierdoor bestaat er een groot risico op problemen met werkhouding, op perfectionisme en faalangst of op demotivatie. Uiteindelijk kan dit leiden tot kinderen die gaan onderpresteren of helemaal uitvallen. Uiteraard willen we dit voorkomen.

Ouder-Kind

Met je ouders

Leeft je kind vooral in zijn hoofd en zoek je een manier van ontspanning? Kampt jouw kind met piekergedachten of gaat hij/zij gespannen door het leven? Heb je het gevoel dat je alleen maar verwikkeld bent in (negatieve) discussies met je kind? Stapelen de woedebuien zich op en heb je zelf het gevoel dat je alleen maar situaties moet ontmijnen? Wil je in de ratrace van het leven even bewust op “pauze” drukken, even bewust kiezen voor quality time met je kind?

Tijdens deze workshops ben jij samen met je kind welkom. We zetten in op verbindende activiteiten, om op die manier de band met je hoogbegaafde kind op een positieve manier te versterken. We vertrekken hierbij vanuit het buikgevoel, vanuit ons lichaam. Op die manier zorgen we ervoor dat de kinderen even uit hun hoofdje kunnen ontsnappen en misschien wel even kunnen ontspannen!

Vraag help aan Kadee en Kadet

Vul het formulier in om vrijblijvend informatie of een gesprek aan te vragen.