Hoogbegaafdheid

Kadee of Kadet

je bent een kadee

Kadee


 • Je bent nog geen 9 jaar.
 • Je bent op zoek naar uitdagende activiteiten.
 • Je wil nieuwe dingen leren. Hoe meer weetjes, hoe liever.
 • Je wil nog graag spelen en al spelend contacten aangaan met ontwikkelingsgelijken.
 • Je wil graag verder kunnen (na)denken.
 • Je maakt graag gebruik van je fantasie en creativiteit.
 • Je bent hoogbegaafd of hebt een ontwikkelingsvoorsprong. Je hoeft niet getest te zijn om te mogen deelnemen.
 • Bij kinderen die nog niet bekend zijn bij ons, vragen we wel eerst een intakegesprek met je ouders.
je bent een kadet

Kadet


 • Je bent ouder dan 9 en jonger dan 12 jaar.
 • Je hebt het aanbod van de Kadees doorlopen
  en bent toe aan meer uitdaging:
  • Kinderen jonger dan 9 die al bekend zijn bij Kadee & Kadet kunnen – in samenspraak met Kadee & Kadet – ingeschreven worden voor het Kadettenaanbod.

  • Kinderen jonger dan 9 die nog niet bekend zijn bij ons, worden gevraagd eerst één workshop of speelnamiddag uit het aanbod van de Kadees te volgen. Nadien wordt samen met de ouders besproken welk aanbod het best aansluit bij de noden van het kind.

 • Je kan lezen (je behaalt minstens niveau midden tweede leerjaar).
 • Je kan vlot rekenen tot 100.
 • Je kan vlot schrijven.
 • Je bent op zoek naar uitdagende activiteiten.
 • Je wil nieuwe dingen leren. Hoe meer weetjes, hoe liever. Op vrije momenten kan en mag je nog spelen, maar die momentjes zijn beperkter dan bij de Kadees.
 • Je wil graag verder kunnen (na)denken.
 • Je maakt graag gebruik van je fantasie en creativiteit.