Ergotherapie

Leren Spelen

Kenmerken

De kenmerken verschillen van kind tot kind
  • Je kind komt niet tot spelen
  • Je kind vertoont repetitief spelgedrag
  • Je kind kan geen keuze maken in speelgoed
  • Je kind kiest keer op keer hetzelfde spelmateriaal uit
  • Je kind kan geen fantasiespel spelen of durft dit niet
  • Je kind speelt steeds op zichzelf, samenspelen lukt niet
  • Je kind krijgt geen inzicht in sociale regels

Aanpak

Aanvankelijk ligt de nadruk op ’spelend bewegen’. Op een spelende manier lok ik bewegingen uit. Speelgoed in felle kleuren, met geluid, met lichtjes helpen om sneller een reactie uit te lokken. Ook experimenteren met allerlei materialen is hierop een leuke aanvulling. Denk maar aan modder, klei, zand, scheerschuim,…

Geleidelijk aan zullen kinderen een betekenis koppelen aan het spelen met voorwerpen. Zo leer ik hen rollen met de bal, blokken stapelen, blokkentorens omduwen, trommelen, emmers vullen met zand en deze weer omkappen,…

Later zal ook fantasiespel heel belangrijk worden. Kinderen willen ook doktertje spelen, of willen ook juf of meester zijn. Of wat dacht je van brandweerman?

Als de kinderen er klaar voor zijn, kan er ook geoefend worden op het aanleren van spelregels. Ook samenspelen kan nu ingeoefend worden.

Belang

 

Behalve het ‘plezier’-aspect heeft spelen nog een veel belangrijkere functie, nl. het stimuleren van de ontwikkeling. Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Door al datgene wat ze waarnemen, meemaken en ervaren, maken ze nieuwe denkpatronen aan en leren ze creatief omgaan met problemen. Het spelen van kinderen levert hier een niet te onderschatten bijdrage, enerzijds in het tot stand komen van die denkpatronen, anderzijds in het toepassen van de reeds gekende. Bij het spelen is speelgoed een handig hulpmiddel. Het is uitdagend, kan met meerdere kinderen samen gespeeld worden, altijd verrassend en bovendien in een aantrekkelijke vorm gegoten. Bij het aanbieden van speelgoed, moet er enerzijds rekening gehouden worden met het ontwikkelingsniveau van elk individuele kind (differentiatie), en anderzijds moet het speelgoed regelmatig aangepast worden aan de voortdurende ontwikkeling van alle kinderen.

Vraag help aan Kadee en Kadet

Vul het formulier in om vrijblijvend informatie of een gesprek aan te vragen.