Ergotherapie

Ergotherapie

Zelfredzaamheid

Soms loopt deze weg naar totale onafhankelijkheid niet vanzelf, of kan die totale onafhankelijkheid niet gegarandeerd worden. Voor deze kinderen is het belangrijk om toch zoveel mogelijk ’alleen’ te kunnen. Elk stapje vooruit, hoe klein ook, is een enorme stap vooruit voor hen. Een enorme stap richting zelfstandigheid. Een enorme stap voor hun zelfbeeld.

Meer info

Schrijfmotoriek

Schrijven is een zeer belangrijk communicatiemiddel. Om dingen te onthouden, te studeren, mee te delen,… Maar leren schrijven is niet vanzelfsprekend. Er zijn immers heel wat voorwaarden om te kunnen schrijven.

Meer info

Fijne Motoriek

In alles wat je doet zit fijne motoriek verweven. Denk maar bv. aan het snijden van je vlees, het schrijven van je naam, spelletjes spelen op de tablet, knutselen,…Soms verloopt deze ontwikkeling echter niet vanzelf of word je gaandeweg met enkele moeilijkheden geconfronteerd.

Meer info

Leren Spelen

Behalve het ‘plezier’-aspect heeft spelen nog een veel belangrijkere functie, nl. het stimuleren van de ontwikkeling. Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Door al datgene wat ze waarnemen, meemaken en ervaren, maken ze nieuwe denkpatronen aan en leren ze creatief omgaan met problemen. Het spelen van kinderen levert hier een niet te onderschatten bijdrage, enerzijds in het tot stand komen van die denkpatronen, anderzijds in het toepassen van de reeds gekende.

Meer info

Vraag help aan Kadee en Kadet

Vul het formulier in om vrijblijvend informatie of een gesprek aan te vragen.