Ergotherapie

Fijne Motoriek

Kenmerken

 • Je kind kan de letters niet nauwkeurig vormen of heeft een onleesbaar handschrift
 • Je kind kan niet op of tussen de lijnen schrijven
 • Je kind weet niet dat hij van links naar rechts moet schrijven (werkrichting)
 • Je kind weet niet dat hij bovenaan het blad moet beginnen
 • Je kind schrijft de letters in spiegelschrift
 • Je kind ondervindt problemen met voorbereidende schrijfoefeningen
 • Je kind heeft nog geen goed ontwikkelde handvoorkeur
 • Je kind heeft een foutieve schrijfhouding
 • Je kind heeft een houterige motoriek
 • Je kind ondervindt problemen met coördinatie
 • Je kind heeft problemen met puzzelen, torens bouwen,
 • Ruimtelijke begrippen zoals boven, onder, links, rechts, achter, voor worden niet begrepen
 • Je kind ondervindt problemen met ruimtelijke oriëntatie

Aanpak

In een eerst fase kijk ik na of alle voorwaarden om tot schrijven te komen voldoende beheerst zijn.

Daarna stap ik over op voorbereidend schrijven. Denk hierbij bv aan ritme-oefeningen, specifieke bewegingen voor hand-pols en vingers, schrijfpatronen op groot vlak.

Vervolgens bied ik oefeningen aan op vlak van aanvankelijk schrijven. Denk hierbij bv. Aan het vormen van cijfers, letters, letters met elkaar leren verbinden, tussen lijnen leren schrijven, rekening houden met de verschillende lettergroottes,…

Ten slotte komen we dan bij het voortgezette schrijven. We oefenen het handschrift verder in, we verfijnen waar mogelijk, leren het schrijven gebruiken als communicatiemiddel.

Belang

Schrijven is een zeer belangrijk communicatiemiddel. Om dingen te onthouden, te studeren, mee te delen,… Maar leren schrijven is niet vanzelfsprekend. Er zijn immers heel wat voorwaarden die verworven moeten zijn vooraleer je tot schrijven kan komen. Soms worden deze voorwaarden over het hoofd gezien en wordt er te snel overgestapt naar het schrijven zelf.

Vaak wordt er enkel naar het resultaat gekeken (zijn de letters juist en mooi geschreven), maar dit is een foutieve ingesteldheid. Want het schrijfproduct kan het resultaat zijn van een foutief of moeilijk tot stand gekomen schrijfproces, denk maar aan een foute pengreep, geen goede krachtdosering, zwakke fijne motoriek,...

Enkel het schrijfproduct aanpakken zal dus geen oplossing bieden; het schrijfproces en de schrijfvoorwaarden zijn op dat moment de belangrijkste aandachtspunten.

Vraag help aan Kadee en Kadet

Vul het formulier in om vrijblijvend informatie of een gesprek aan te vragen.