Algemene Voorwaarden

Inschrijving

 • Inschrijvingen zijn definitief na bevestiging door Kadee en Kadet (via mail.)
 • Kinderen die nog niet bij Kadee & Kadet bekend zijn, kunnen deelnemen aan de groepssessies NA een kennismakingsgesprek met de ouders. Een intelligentie-onderzoek is GEEN voorwaarde om te kunnen deelnemen.

Betaling

Individuele trajecten (ergotherapie, individuele coaching, kennismakingsgesprekken, adviesgesprekken, schooloverleg e.d.)

 • U ontvangt een factuur na afloop van de sessie. Deze factuur dient betaald te worden vóór de vervaldatum vermeld op het factuur.

Groepstrajecten (workshops, kangoeroewerking, ouderpraatavonden, speelnamiddagen)

 • U ontvangt een factuur bij inschrijving. Het bedrag dient betaald te worden vóór de vervaldatum vermeld op het factuur én vóór aanvang van het traject.
 • Uitzondering: Bij de speelnamiddag ontvangt u het factuur na de afloop. Deze factuur dient betaald te worden vóór de vervaldatum vermeld op het factuur.

Algemeen

 • Bij niet-betaling van de facturen wordt er een aangetekend schrijven opgestuurd, met een overzicht van de achterstallige betalingen. Er wordt hiervoor een administratieve kost van 15 euro aangerekend. In dit aangetekend schrijven vindt u de uiterlijke betalingstermijn en het tijdstip vanaf wanneer we de wettelijke nalatigheidsintresten aanrekenen.

Annuleringen

 • Eventuele terugbetalingen gebeuren steeds met een voucher van Kadee en Kadet. U kan deze voucher gebruiken voor andere activiteiten. De voucher is 12 maanden geldig.

Individuele trajecten (ergotherapie, individuele coaching, kennismakingsgesprekken, adviesgesprekken, schooloverleg e.d.)

 • Annuleringen door de klant (1 sessie)
  • Een afspraak dient altijd tijdig geannuleerd te worden, ten laatste 48 uur voor de afspraak. Indien een afspraak laattijdig of niet geannuleerd wordt, zal dit alsnog gefactureerd worden. In geval van ziekte, bezorgt u mij een doktersattest (dan vervalt de factuur).
  • Indien u op voorhand weet dat u te laat zal zijn, gelieve me dan even te verwittigen. Dan bekijk ik samen met u of het nog mogelijk is de afspraak alsnog te laten doorgaan voor de volledige duur van de therapie of we genoodzaakt zijn de afspraak in te korten. De volledige prijs van de therapie zal aangerekend worden.
 • Annulering door de klant (ganse reeks)
  • Om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen garanderen, is het belangrijk dat alle sessies gegeven worden (bij ergotherapie volgens voorschrift, bij coaching zoals bij aanvang afgesproken).
   Deze individuele sessies kunnen enkel vroegtijdig beëindigd worden in onderling overleg, bv wanneer een kind zijn/haar doelen eerder behaald heeft. Bij eenzijdige vroegtijdige stopzetting, zullen de overige beurten alsnog volledig gefactureerd worden.
 • Annuleringen door Kadee en Kadet
  • Bij annuleringen door Kadee en Kadet krijgt u steeds het volledige bedrag terugbetaald

Groepsactiviteiten (workshops, ouderpraatavonden, speelnamiddagen,...)

 • Annuleringen door de klant
  • Bij annuleringen binnen de 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het inschrijvingsbedrag aangerekend.
  • Bij annuleringen binnen de 5 dagen voor aanvang wordt het volledige bedrag aangerekend.
  • Bij ziekte of een andere medische reden is terugbetaling mogelijk. U dient wel een doktersattest te bezorgen aan Kadee en Kadet. Omdat we vaak een aantal aankopen voor de workshops moeten doen (per kind) wordt een forfait van 10 euro aangerekend.
 • Annuleringen door Kadee en Kadet
  • Bij annuleringen door Kadee en Kadet krijgt u steeds het volledige bedrag terugbetaald

Groepstrajecten (kangoeroewerking,...)

 • Een inschrijving is steeds voor het hele groepstraject. (Een afwezigheid tijdens dit traject geeft geen recht op terugbetaling.)
 • Annuleringen door de klant
  • Bij annuleringen binnen de 30 dagen voor aanvang (van de eerste activiteit van het traject) wordt 50% van het inschrijvingsbedrag aangerekend.
  • Bij annuleringen binnen de 15 dagen voor aanvang (van de eerste activiteit van het traject) wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Annuleringen door Kadee en Kadet
  • Bij annuleringen door Kadee en Kadet krijgt u steeds het bedrag terugbetaald in verhouding tot het aantal activiteiten in het traject.