Individuele Coaching

Hoogbegaafdheid laat zich niet vatten in één type.
Dit zijn slecht enkele voorbeelden. Ook indien u uw kind niet herkent in één van deze voorbeelden, kan uw kind hoogbegaafd zijn. Neem daarom bij twijfel steeds contact op!

Herken jij je kind?

Maak een afspraak.

Belang

Het is van groot belang tijdig te signaleren en tijdig aan de slag te gaan met uw
hoogbegaafde kind.  Kinderen kunnen zich al na 6 tot 8 weken aanpassen aan het niveau in de klas, aan andere kinderen, of aan verwachtingen van anderen. Hoogbegaafde kinderen kunnen deze verwachtingen als geen ander lezen en inschatten. Hierdoor bestaat er een groot risico op problemen met werkhouding, op perfectionisme en faalangst of op demotivatie. Uiteindelijk kan dit leiden tot kinderen die gaan onderpresteren of helemaal uitvallen. Uiteraard willen we dit voorkomen.Kenmerken

Hoogbegaafdheid kan op verschillende manieren tot uiting komen. Bovendien spelen andere factoren ook een rol zoals o.a.  persoonlijkheid, emotionele factoren, sociale factoren, cognitieve factoren en fysieke factoren.

Er bestaat dus niet één type hoogbegaafd  kind. Ik som een aantal mogelijke kenmerken op waarbij ik uw kind kan helpen. Deze lijst is zeker niet compleet en zeker ook niet voor iedereen van toepassing. Aarzel niet om bij twijfel ook contact op te nemen!

 • Je kind gaat niet graag naar school. Elke dag is een gevecht, ’s avonds komt je kind helemaal overstuur thuis.
 • Je kind gaat graag naar school omdat het dan met de vriendjes kan spelen. Toch vindt je kind het er erg saai.
 • Je kind lijkt eenvoudige klusjes niet te kunnen. Als je je kind vraagt de tanden te poetsen, heeft je kind allerlei andere dingen gedaan, behalve de tanden gepoetst. Het lijkt of je kind niet kan beginnen aan een taak, of de taak alweer vergeten is nog voor ze uitgevoerd werd.
 • Je kind worstelt met overtuigingen zoals: “ik kan dat toch niet, dus ga ik het niet proberen”. Hierdoor verkiest je kind om moeilijke zaken uit de weg te gaan.
 • Je kind is zeer snel gefrustreerd. Ook op school valt dit op; zowel wanneer het te moeilijk is als wanneer het te gemakkelijk is.
 • Je kind krijgt op school extra oefeningen. Toch zegt je kind: “het is saai” of “het is te moeilijk”, waardoor je kind dit werk uit de weg gaat
 • Je kind kiest op school telkens voor taakjes waarbij hij vlakbij de juf kan zijn, of instructie door de juf kan krijgen. Ook wanneer deze taakjes voor je kind veel te gemakkelijk zijn.
 • Je kind komt uit zichzelf niet tot spelen. Je kind vindt het wel erg leuk om anderen te observeren.
 • Je kind is amper te motiveren voor bepaalde taken. Je hebt echt alles geprobeerd, maar krijgt er geen beweging in.
 • Je kind komt niet tot zelfstandig werken. Je moet te allen tijde bij je kind zijn, als het ware zijn of haar handje vasthouden.
 • Samenwerken of samenspelen met andere kinderen is erg moeilijk. Als er bv een treinspoor wordt gebouwd met verkeersborden langs en een ander kind gaat tegenrichting, kan jou kind erg boos worden.
 • Je kind vraagt veel bevestiging.
 • Je kind heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
 • Je kind ligt al heel jong wakker van belangrijke maatschappelijke thema’s zoals oorlog, terrorisme, klimaat, de dood,…
 • Je kind is ongelukkig. Het lijkt de hele wereld op zijn of haar schouders te dragen.
 • Je kind heeft een heel laag zelfbeeld. Je kind slaagt er niet in zijn of haar talenten of mogelijkheden te herkennen.
 • Je hebt het gevoel dat je kind op school niet laat zien wat hij of zij thuis wel kan of doet.
 • Je kind weet weinig over bv dino’s, praat weinig of onthoudt niet wat je zegt.
 • Je kind is sociaal zwak

Aanpak

Net doordat er niet één type hoogbegaafdheid bestaat, maakt dat de aanpak van elk kind anders is. 

Mijn prioritaire doel bij elk kind is wél hetzelfde, namelijk het welzijn van het kind verhogen. Pas wanneer een kind terug lekker in zijn of haar vel zit, zal het tot presteren komen. Hierbij ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij het kind zelf: “Hoe wil jij dit aanpakken, en hoe kan ik jou daarbij helpen?” Door samen op weg te gaan, wordt het een heel individueel en persoonlijk parcours. Hierbij reik ik een aantal mogelijkheden aan, waarbij het kind zelf een keuze kan maken van welke mogelijkheden hij of zij gebruik wil maken.