Hoogbegaafdheid en Ontwikkelingsvoorsprong

Talentbegeleiding

Als talentbegeleider zorg ik ervoor dat het hoogbegaafde kind goed in zijn vel zit en goed tot zijn recht komt. Het welzijn van het hoogbegaafde kind staat in de hele begeleiding voorop. Hierbij wil ik het kind in zijn totale context zien. Dus bij het oplossen van problemen wil ik ook verder kijken en andere partijen mee betrekken (ouders, school,…) Een goede communicatie is hierbij een absolute must.

Neem contact op!

Hoogbegaafdheid en Ontwikkelingsvoorsprong

Hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong zijn twee termen die vaak  door elkaar gebruikt worden. Soms zorgen ze ook voor verwarring in een gesprek met anderen.

Wil jij meer weten? Denk je dat je kind hoogbegaafd is? Heb je een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong? Twijfel je?


Neem contact op!

Testing

Een IQ-test is niet de sleutel tot succes in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en/of kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. Het laten afnemen van een test is dus ook niet altijd even noodzakelijk. Bovendien zijn ze vaak duur.

Toch kan het in bepaalde gevallen net wél nuttig zijn om er één te laten afnemen.

Een IQ-test laten vastleggen en/of afnemen op 1-2-3 is zeker niet aangeraden. Bij Kadee & Kadet nemen we graag de tijd om de hele context in kaart te brengen. Op die manier bekijken we samen met jullie wat voor jullie kind de beste optie is en waar je daarvoor het beste terecht kan.

Neem contact op!

Coaching van kinderen

Individuele coaching van kinderen. Tijdens deze individuele coaching staan groei en emotioneel welbevinden centraal. Van bij de start van de coaching betrek ik uw kind actief in zijn/haar eigen proces. Wat kan uw kind zelf doen om het beter te maken en hoe kan ik uw kind daarbij helpen?

Vakantieworkshops 

Vakantieworkshops voor kleuters en eerste graad lagere school.
Tijdens deze workshops graven we met de kinderen dieper dan het reguliere aanbod. In deze workshops is er onder andere plaats voor doe- en denkopdrachten,voor zelfstandig werken en samenwerken, voor eigen visies en leren luisteren en respecteren van andere visies,…

Kangoeroewerking

De kangoeroewerking is een groepstraject en is erop gericht om hoogbegaafde kinderen samen te brengen. Op die manier kunnen kinderen ervaren dat ze niet de enige zijn die op een andere  manier denken en ontmoeten ze kinderen die misschien wel over dezelfde interesses beschikken.

Elke reeks krijgt een ander thema mee, om zo tegemoet te komen aan hun brede interesses.  

Praatavond voor Ouders

Praatavond om gewoon eens met andere ouders te praten over hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong.

Advies voor ouders

Ik maak ook graag tijd en ruimte voor u, ouders. Omdat ik besef dat het niet altijd eenvoudig is om een hoogbegaafd kind op te voeden. Omdat je soms als ouders ook met de handen in het haar kan zitten, met de nodige vragen of bezorgdheden kan zitten, of je zorgen kan maken over de
toekomst van je hoogbegaafde kind. Of gewoon de bevestiging zoekt dat je goed
bezig bent.

Professioneel advies

Heb je het gevoel te weinig kennis te hebben over hoogbegaafdheid? Heb je nood aan gerichte adviezen of tips in verband met de  begeleiding van hoogbegaafde kinderen in jouw klas? Zou je graag een kangoeroewerking op jouw school opstarten maar weet je niet goed waar te beginnen? Ben je bezig een beleid uit te werken rond hoogbegaafdheid en zit je nog met de nodige vragen? Heb je nog andere bezorgdheden rond hoogbegaafdheid in jouw klas of op jouw school?

Neem ook als professional gerust contact op. Samen kunnen we bekijken welke ondersteuning ik jou als individu of jullie als school kan bieden.