Klaas en Leen - Ouders

Klaas en Leen zijn de trotse ouders van twee kinderen. Hun oudste zoon is 4, hun jongste 1. Klaas en Leen maken zich wat zorgen om hun oudste zoon van 4. Zelf hebben ze het vermoeden dat hij hoogbegaafd is, maar ze durven dit niet uitspreken naar de buitenwereld toe. Wanneer ze voorzichtig met hun vragen of bedenkingen een gesprek op school proberen te openen, krijgen ze steevast als antwoord dat hun kind misschien wel een ontwikkelingsvoorsprong heeft, maar dat er niet van hoogbegaafdheid gesproken wordt bij zo’n jonge kinderen. Bovendien groeit dit kind op in een stimulerende omgeving, wat ook de voorsprong kan verklaren, althans volgens de juf.

Klaas en Leen lichten de zorgjuf in. Ook met haar loopt het gesprek op een sisser af. De zorgjuf heeft namelijk een ‘moeilijke’ puzzel van 20 stuks voorgeschoteld, en hun zoon kreeg deze niet gemaakt. De zorgjuf voegt eraan toe dat er wel een stukje ontbrak, en dat hij hier op blokkeerde. Dan maar CLB, denken de ouders. Maar ook nu loopt het gesprek anders dan gehoopt. Het gesprek voelt aan als een koude douche. De ouders hebben het gevoel dat ze nergens terecht kunnen met hun zorgen, vragen of bedenkingen. Bovendien hebben ze zelf al zoveel geprobeerd om enerzijds hun kind gelukkig te zien en anderzijds het ballorige gedrag aan te pakken. Alles, van belonen tot straffen, van liefdevolle aandacht tot negeren. Alles wat binnen hun mogelijkheden lag. En nu ze hulp vragen aan anderen, blijven ze in de kou staan. De ouders geraken stilaan aan het einde van hun Latijn…

Herken jij jezelf?

Maak een afspraak.

Belang

Het is uiterst belangrijk om als ouders te ventileren. Om een plaats te geven aan je gevoelens en te beseffen dat die gevoelens er mogen zijn. Aandacht te geven aan onzekerheden. Ruimte te geven voor het stellen van vragen. Om dan te kijken hoe jullie verder vooruit kunnen. Jullie als ouders zijn de drijvende kracht achter jullie gezin. Het is belangrijk dat jullie weer op weg geholpen worden. In de eerste plaats voor jullie zelf, als ouders. Maar ook voor jullie kinderen.

Kenmerken

Deze lijst is zeker niet compleet en zeker ook niet voor iedereen van toepassing. Aarzel niet om bij twijfel ook contact op te nemen!

 • Je maakt je zorgen over het gedrag van je hoogbegaafde kind
 • Je twijfelt of je wel een juiste aanpak hanteert
 • Je hebt het gevoel nergens terecht te kunnen met je bezorgdheden of onzekerheden.
 • Je hebt als ouders nog een heleboel vragen waarmee je nergens terecht kan.
 • Je hebt vooral nood aan een luisterend oor.
 • Je zoekt de bevestiging of je al dan niet juist bezig bent.
 • Je zoekt praktische tips voor de opvoeding van je hoogbegaafde kind. Tips die zeer concreet zijn, voor jullie en je kinderen werken, en praktisch toepasbaar zijn.
 • Je hebt het gevoel dat je al alles geprobeerd hebt, maar dat er eigenlijk niets is wat werkt.
 • Je hebt het gevoel dat de communicatie met de school zeer stroef verloopt. Je zoekt naar een manier om het gesprek op school open te trekken.
 • Je hebt het gevoel dat je nergens gehoord wordt.
 • ...

Aanpak

Het is belangrijk dat jullie als ouders weer in jullie kracht gezet worden. Wanneer loopt het wel goed, welke aanpak lijkt wel te werken? Wat heb je allemaal al geprobeerd? Hoe heb je het tot hiertoe allemaal aangepakt? Wat werkt er voor jullie of wat is haalbaar voor jullie als ouders.

Ik wil, indien nodig en mits jullie toestemming, ook de communicatie met de school opentrekken. Wat gebeurt er allemaal al wel op school, wanneer loopt het wel goed? Wat kan er op school eventueel aangepakt worden, wat is er nog mogelijk voor de leerkracht?

Mijn uiteindelijke doel is om jullie als ouders én als gezin weer op de rails te krijgen. Ervoor te zorgen dat je bij mij terecht kan met je vragen, met je zorgen, met je bedenkingen. Dat jullie weer de kracht vinden om verder te gaan.